Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Jullen-maanrakennus Oy
  Toimisto: Viilanhakkaajankatu 1
  28130 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jari Jullenmaa
  Jullen-maanrakennus Oy
  Viilanhakkaajankatu 1
  28130 Pori
  0400 592 159 

 3. Rekisterin nimi
  Jullen maanrakennus asiakas-, työmaa- ja työhakemusrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkuuden hallinta sekätyömaatietojen ja työhakemusten hallinta.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Työhakemusrekisterin sisältämät tiedot:
  5.1 Henkilötiedot
  5.1.1 Nimi
  5.1.2 Osoite
  5.1.3 Postinro ja toimipaikka
  5.1.4 Puhelinnumero
  5.1.5 Sähköpostiosoite
  5.1.6 Syntymäaika
  5.1.7 Sukupuoli
  5.1.8 Suoritetut kortit
  5.1.9 Ajokorttiluokka
  5.1.10 Haetun työtehtävän kuvaus
  5.1.11 Lisätiedot ( Koulutus, työkokemus, erityisosaaminen ym.)

  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:
  5.2. Asiakastiedot
  5.2.1 Yhteyshenkilö
  5.2.2 Yritys
  5.2.3 Katuosoite
  5.2.4 Postiosoite
  5.2.5 Puhelinnumero
  5.2.6 Sähköpostiosoite
  5.2.7 Viesti
  5.2.8 Y-tunnus

  Työmaarekisterin sisältämät tiedot:
  5.3 Työmaatiedot
  5.3.1 Työmaan nimi
  5.3.2 Tilaajan nimi
  5.3.3 Työmaan katuosoite
  5.3.4. Työmaan postinumero
  5.3.5. Työmaan postiosoite
  5.3.6. Tilausviite/työnumero
  5.3.7. Laskutus Katuosoite
  5.3.8. Laskutus Postinumero
  5.3.9. Laskutus Postiosoite
  5.3.10. Laskutus Verkkolaskuosoite
  5.3.11. Laskutus Työmaan toivottu aloitusaika
  5.3.12. Laskutus Arvonlisävero

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaiden järjestelmään syöttämät tiedot palautelomakkeita käytettäessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Jullen-maanrakennus Oy:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla suojatulla palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Jullen-maanrakennus Oy:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakas-, työmaa- ja työhakemusrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
  9.4 Työhakemusrekisterin sisältämät tiedot poistetaan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.
  9.5 Asiakas- ja työmaarekisterin tietoja säilytetaan toistaiseksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.
Jullen-maanrakennus Oy
Toimisto:
Viilanhakkaajankatu 1
28130 Pori
Työosoite:
Hevoshaankatu 7
28600 Pori
Puhelin:
Sähköposti:
info(at)jullen.fi
© 2010 - 2023  Jullen-maanrakennus Oy / DS - Basic    »